Dasmesh Darbar (BC)

Dukh Nivaran (BC)

Guru Nanak (BC)

Sukh Sagar (BC)

Singh Sabha Malton

William Lake (BC)

Dasmesh Cul(Calgary)

Khalsa-FM Radio (BC)

XL-Gurbani (BC)

Gurbani Kirtan

Gurbani Nitnem

Amritbani Gurbani

Bhai Bhupinder Singh

Darbar Sahib(India)

Dukh Nivaran(India)

Hazoor Sahib(India)

GTB Jalandhar(India)

Singh Sabha Derby (UK)

Mixed Katha Radio

Sukhmani Kirtan-1

Sukhmani Kirtan-2

Paath-Pishora Singh

Paath Rajinder Singh

Paath-Mehnga Singh

Sehaj Paath Various

Dasam Granth

Fremont (Usa)

San Jose (Usa)

Stockton (Usa)

Sacramento (Usa)

Singh Sabha Bayarea

Seattle (Usa)

Sukhmani Sahib

Giani Thakur Singh Ji

Kirtan 24/7

Katha Pinderpal-1

Katha Pinderpal-2

Katha Ram Singh

Bhai Joga Singh Jogi

Misc Gurbani

Various Gurbani

G: Kulwant Singh

Mixed gurbani

Gurbani Kirtan

Mixed Gurbani

Mixed Kirtan

Simran in Kirtan

Naam Simaran

Simran

Waheguru Simaran

Kirtan Radio